Pelatihan Blog Di Komputer Center 

Hari pertama pelatihan blog di cyber ipb

get new experience, get new friends, yaay! :D